Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 check valve

715 mm 9,5 mm
710 715 mm

Rexroth 4WMM6......./V check valve

41,3 54x61x41.3
61 0,145 Kg

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ check valve

160 mm 7315DT
74 mm 37 mm

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/ check valve

30x62x24 24 mm
16 mm 24

Rexroth 4WMM6A.B.C.D.Y5X/ check valve

84 mm 55 mm
0,8 mm 0,28

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/F check valve

0.300 A1
6.0000 43

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/F check valve

1.5 mm 0.87
1.11 0.38

Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve

45 mm DAC4582037
37 82 mm

Rexroth SL30GB1-4X/ check valve

108 mm 28,575 mm
18,3 mm NANF206-18

Rexroth SV30GB1-4X/ check valve

2400 r/min 180
Maximum of +200 2

Rexroth SL30PB1-4X/ check valve

52 mm NH236
12 mm 52

Rexroth SV30PB1-4X/ check valve

95,25 mm 3/416
73,03 mm 0,6 mm
1/6